Säätiön tarkoitus

Kulttuuri ja elinolot

Tuusniemeläisyyden ja tuusniemeläisten kulttuurin vaaliminen ja Tuusniemeläisten elinolojen parantaminen.

Elinkeinot

Tuusniemellä harjoitettavan elinkeinotoiminnan ja sen toimintaedellytysten tukeminen.

Virkistystoiminta

Tuusniemeläisten virkistystoiminnan ja virkistysmahdollisuuksien edistäminen.

Opinnot

Tuusniemeläisten opintojen tukeminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö jakaa apurahoja ja avustuksia sekä harjoittaa tiedotustoimintaa.
Jos olet kiinnostunut tukemaan säätiön toimintaa, niin ota yhteys säätiön toimitusjohtaja Esa Simanaiseen.

Säätiön historia

Tuusniemen kehittämissäätiö on perustettu vuonna 2015.

Säätiön peruspääoma on sille perustettaessa luovutetut 200.000 euroa. Säätiön vuotuismenoihin saadaan peruspääomasta käyttää vain sen tuotto. Säätiö voi ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin säätiölain sallimilla keinoilla.

Säätiön hallinto

Säätiön päättävänä elimenä on hallitus. Säätiön hallituksen muodostaa Tuusniemen kunnanvaltuuston valitsemat vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä, jotka valitaan tehtäväänsä valtuustokaudeksi kerrallaan kunnanvaltuuston järjestäydyttyä vaalien jälkeen. Säätiöllä on lisäksi toimitusjohtaja.
Lue säätiön säännöt täältä.

Avustukset ja toiminta

Ajankohtaista

Seuraava avustusten haku 1.4-31.5.2024

Lue lisää